Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Πολυθεσίας / Πρόσθετης Απασχόλησης του ν. 1256/1982

Σύμφωνα με τα συνημμένα, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που :

  1. Κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο ή
  2. Έχουν αμοιβή από πρόσθεση απασχόληση στον δημόσιο τομέα ή άλλο φορέα του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού ‘Έργου (ΙΕΠ, ΑΕΙ-ΕΛΚΕ,ΔΙΕΚ κλπ.),

υποχρεούνται να υποβάλλουν «Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1256/1982» για το Πολυθεσία/ Πολυαπασχόληση στην υπηρεσία μας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά